ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Οι συσκευασίες φακέλου η flow packs έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τα φιλμ περιτύλιξης, αλλά η διαδικασία στρέβλωσης είναι διαφορετική. Αυτά τα φιλμ διατίθενται σε μονή στρώση ή co-ex 3 στρώσεων.

Διαθέσιμο για μονή στρώση:

  • Σε όλα τα χρώματα ή διάφανο.
  • Από 20 μικρόμετρα έως 300 μικρόμετρα.
  • Από 10 εκ έως 12 μέτρα.
  • Προσαρμοσμένες Επιλογές: Εκτεταμένο, Εκτυπωμένο.

Διαθέσιμο για co-ex 3 στρώσεων:

  • Σε όλα τα χρώματα ή διάφανο.
  • Από 20 μικρόμετρα έως 200 μικρόμετρα.
  • Από 80 εκ έως 2,20 μέτρα.
  • Προσαρμοσμένες Επιλογές: Εκτεταμένο, Εκτυπωμένο.